Voorkeurmateries

Het advocatenkantoor LAMON LAW profileert zich als een nichekantoor dat zich hoofzakelijk toelegt op het ondernemingsrecht (economisch- en vennootschapsrecht, distributiecontracten), de juridische begeleiding van vrije beroepen, bouwrecht, intellectuele rechten, mediarecht en tuchtrecht.

Juridische begeleiding vrije beroepen

Het kantoor begeleidt sommige administratieve overheden en voert ook administratieve procedures. Er is een bijzondere interesse voor onderwijszaken (aanvechten examenresultaten), tuchtzaken en administratief contentieux. Zie o.m. de website van de Raad van State.

Vragen? Contacteer ons

+32 (0)11 26 19 10
Contacteer ons